Gwarancje Ubezpieczeniowe

W ofercie naszego biura dostępne są następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

  • gwarancje przetargowe (gwarancje wadium),
  • gwarancje należytego wykonania umowy,
  • gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek.

Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej poprzedzone jest dopełnieniem formalności wymaganych przez towarzystwa ubezpieczeń.

Oferujemy możliwość zakupu gwarancji na zasadach uproszczonych w formie uproszczonej na zasadach umów generalnych z Klientami.

Nowość na rynku ubezpieczeń - wadium do 50 tys. zł bez weksla i dodatkowych procedur.

Początek strony